Escola de penitencia, e flagello de viciosos costumes