A solidariedade da Inglaterra e dos Estados Unidos