Charta som wisar belagenhetensa wal af de Sioar och Strommar...